Domein B en C gaan over Schaarste en Ruil.

Economie is “de wetenschap van de schaarste”
In dit domein leer je wat schaarste is, en waarom er door die schaarste keuzes gemaakt moeten worden. Daarna spreken we over het ontstaan van directe en indirecte ruil. 
Indirecte ruil heeft met geld te maken. We gaan ons veel bezig houden met geld. 

Introductie op het thema (filmpje van NPO)