Eerst kijken we naar de vraaglijn en de aanbodlijn. Daarna naar hoe je maximale winst kan berekenen. Vervolgens staan we eerst stil bij de verschillende marktvormen. We kijken dan hoeveel aanbieders er zijn, hoe heterogeen de producten zijn, hoe transparant de markt is en hoe makkelijk je kan toetreden tot de markt. Vervolgens gaan we kijken naar de internationale handel en naar de rol van de overheid bij markten.