Dit domein gaat over de macro-economie.
We kijken hoe het BBP tot stand komt en  verklaren waarom het netto binnenlands product gelijk is aan het netto binnenlands inkomen.
Verder hebben we het over de nationale rekeningen, de staat van middelen en bestedingen en de betalingsbalans. Vervolgens hebben we het nog over personele- en categoriale inkomensverdeling en de structuur van de economie.