Dit domein wordt niet getoetst tijdens het centraal examen. Het is wel onderdeel van het school examen. We hebben het in dit domein over het keuzeprobleem dat ontstaat door schaarste. Daarvoor is een model uitgewerkt: De budgetlijn.
Daarnaast hebben we het over indexcijfers (CPI en Koopkracht) en hebben we het over Geld. We denken na over het ontstaan van geld en de eisen en functies van geld.