Domein D is het grootste domein in het examenprogramma. Eerst kijken we naar de vraaglijn, de aanbodlijn het het marktevenwicht. Vervolgens behandelen we de verschillende marktvormen. Daaruit blijkt dat er sprake kan zijn van marktfalen. Daarom bekijken we uiteindelijk ook het ingrijpen van de overheid.