Categorie: HAVO Bovenbouw

Domein I: Goede tijden, slechte tijden

Wat moeten de overheid en de centrale bank doen als het economisch wat minder gaat? En hoe zien we dat aankomen? Dat is de kern van domein I. We proberen de conjunctuurbeweging te verklaren door middel van de geaggregeerde vraag en het geaggregeerde aanbod op korte en lange termijn. Ook gebruiken we de verkeersvergelijking van Fisher. Daarna hebben we het over de instrumenten die de overheid heeft (conjunctuurbeleid), en die de centrale bank heeft (monetair beleid)

Domein H: Welvaart en Groei

Bij welvaart en groei gaat het over het meten van welvaart. We hebben het dan over het nationaal product en het nationaal inkomen. Verder komen de betalingsbalans en wisselkoersen aan bod.
In het 2e hoofdstuk gaat het over de verdeling van inkomen. De personele inkomensverdeling (Lorenz-curve) en de categoriale inkomensverdeling. Ten slotte is kijken we naar de belastingen.

Domein G: Risico en Informatie

Risico:
Kans x Schade: Welke premie moet ik vaststellen voor iemand die ik verzeker? Hoe groot is de kans dat iemand ziek wordt? En hoe hoog is dan de schade? En heeft het nut om mijzelf te verzekeren?

Informatie:
Hoe weet ik wie ik verzeker? Ik weet lang niet alles van diegene die ik ga verzekeren! En hoe los ik dat probleem op? We hebben het dan over averechtse selectie en moreel wangedrag

In dit domein hebben we het ook kort over hoe we risico en informatie tegen komen bij bedrijven. We hebben het dan over beleggen (aandelen en obligaties) en over bedrijfsvormen.

Domein F: Samenwerken en Onderhandelen

Domein E: Ruilen over tijd

Bij ruilen over de tijd gaan we het hebben over de invloed van tijd in de economie. We hebben het dan over sparen, lenen en investeren. Daarom zijn de begrippen: Inflatie en Rente ook erg belangrijk in dit hoofdstuk. Niet alleen gezinnen denken na over het ruilen over de tijd. We zullen ook kijken hoe bedrijven en de overheid dat doen. Aan het eind zullen we het hebben over de sociale zekerheid en pensioenen.

Domein D: Markt en Overheid

Domein D is het grootste domein in het examenprogramma. Eerst kijken we naar de vraaglijn, de aanbodlijn het het marktevenwicht. Vervolgens behandelen we de verschillende marktvormen. Daaruit blijkt dat er sprake kan zijn van marktfalen. Daarom bekijken we uiteindelijk ook het ingrijpen van de overheid.

Domein B&C: Schaarste en Ruil

Dit domein wordt niet getoetst tijdens het centraal examen. Het is wel onderdeel van het school examen. We hebben het in dit domein over het keuzeprobleem dat ontstaat door schaarste. Daarvoor is een model uitgewerkt: De budgetlijn.
Daarnaast hebben we het over indexcijfers (CPI en Koopkracht) en hebben we het over Geld. We denken na over het ontstaan van geld en de eisen en functies van geld.

© 2023 Dreschler.net