Categorie: VWO Bovenbouw

Domein I: Goede tijden, Slechte tijden

In deze module gaat het over de conjunctuur. Onderdelen die aan bod komen zijn de conjunctuurcyclus, wisselkoersen, de verkeersvergelijking van Fisher en de conjunctuurpolitiek van de overheid en de centrale bank.

Domein H: Welvaart en Groei

Dit domein gaat over de macro-economie.
We kijken hoe het BBP tot stand komt en  verklaren waarom het netto binnenlands product gelijk is aan het netto binnenlands inkomen.
Verder hebben we het over de nationale rekeningen, de staat van middelen en bestedingen en de betalingsbalans. Vervolgens hebben we het nog over personele- en categoriale inkomensverdeling en de structuur van de economie.

Domein G: Risico & Informatie

In deze module gaan we het hebben over Risico & Informatie.
Risico en informatie zorgen er, net als speltheorie, voor dat er marktfalen ontstaat.
Deze module laat zien waarom, en wat er tegen te doen valt.

Domein F: Samenwerken en onderhandelen

We kijken naar het effect van samenwerken en onderhandelen om het marktevenwicht.
Daarbij gaat het vooral over het gevangenendillema. (speltheorie).

We kijken naar hoe zo’n prisoners-dillema ontstaat en vooral ook naar hoe we het kunnen oplossen. Een mooi voorbeeld van speltheorie zie je in onderstaand filmpje.  

Domein E: Ruilen over tijd

Nu en later: Wat doe je met je geld? Spaar je nog iets voor later? Leen je geld om alvast iets aan te schaffen waar je nog geen geld voor hebt? Hoe gaat dat eigenlijk? Sparen en lenen… Waar moet je allemaal rekening mee houden? En hoe doen bedrijven en overheid dat? We hebben het in deze module dus over sparen, lenen, investeren, pensioen.

Domein D: Markt en Overheid

Eerst kijken we naar de vraaglijn en de aanbodlijn. Daarna naar hoe je maximale winst kan berekenen. Vervolgens staan we eerst stil bij de verschillende marktvormen. We kijken dan hoeveel aanbieders er zijn, hoe heterogeen de producten zijn, hoe transparant de markt is en hoe makkelijk je kan toetreden tot de markt. Vervolgens gaan we kijken naar de internationale handel en naar de rol van de overheid bij markten.

Domein B & C: Schaarste & Ruil

Domein B en C gaan over Schaarste en Ruil.

Economie is “de wetenschap van de schaarste”
In dit domein leer je wat schaarste is, en waarom er door die schaarste keuzes gemaakt moeten worden. Daarna spreken we over het ontstaan van directe en indirecte ruil. 
Indirecte ruil heeft met geld te maken. We gaan ons veel bezig houden met geld. 

Introductie op het thema (filmpje van NPO)

© 2023 Dreschler.net